LISTA DE SERVICII PENTRU PROIECTARE


I. Proiectare instalaţii:


1. Întocmirea de proiecte pentru următoarele tipuri de instalaţii:

 • apă rece
 • apă caldă
 • canalizare
 • ventilaţie
 • încălzire
 • climatizare
 • instalaţii de limitare şi stingere a incendiilor
 • instalaţii de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu

2. Supravegherea respectării proiectelor pe timpul execuţiei

3. Consultanţă şi asistenţă de specialitate

4. Intermedierea lucrărilor de:

 • verificarea proiectelor
 • expertizarea proiectelor

5. Intocmirea  documentaţiilor pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiilor privind  securitatea la incendiu pentru spaţiile la care au fost întocmite proiectele

 

II. Proiectare generală

 • Realizare de planuri şi relevee construcţii şi instalaţii existente

Quick Contact

Office
casaluxconstructii@yahoo.com
+40-267313472
+40-267312272
Ganea Ioan
Administrator
+40-758025580
Hugianu Ciprian
External Services
+40-740097899
Ganea Andrei
Design Engineer
+40-744792264

Quick News