LISTA DE SERVICII  DIN DOMENII SUPUSE REGLEMENTĂRILOR ISCIR

 

I . Verificarea rezistenţei la presiune a recipienţilor

 1. Verificarea rezistenţei la presiune a recipienţilor cu caracteristicile următoare:
  • volum - până la 150 litri
  • presiune - până la 250 BAR
 2. Verificarea rezistenţei la presiune a corpurilor stingătoarelor şi a buteliilor de gaze propulsoare

II. Verificarea şi supravegherea tehnică a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi aparate consumatoare de combustibil clasic, supuse regimului de verificare tehnică (R.S.T.V.I.)

 1. Verificare şi supraveghere a cazanelor de abur, apă caldă sau fierbinte şi similare
 2. Verificarea şi supravegherea  recipientelor care lucrează sub presiune
 3. Verificarea şi supravegherea conductelor pentru fluide sub presiune
 4. Verificarea şi supravegherea macaralelor, mecanismelor de ridicat, ascensoare, instalaţii de transport pe cablu, instalaţii pe plan inclinat
 5. Verificarea şi supravegherea sobelor sau a altor aparate de încălzit şi/sau gătit, în uz neindustrial, alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos la care producătorul a stabilit obligativitatea verificării periodice
 6. Verificarea şi supravegherea arzătoarelor pentru combustibil solid, lichid, sau gazos
 7. Verificarea şi supravegherea dispozitivelor de siguranţă de la aparatele şi echipamentele supuse controlului R.S.T.V.I.
 8. Verificarea şi supravegherea aparaturii şi instalaţiilor de automatizare aferente echipamentelor şi instalaţiilor supuse controlului R.S.T.V.I.
 9. Identificarea instalaţiilor şi echipamentelor din domeniul I.S.C.I.R. ale utilizatorului

 

III. Documente şi documentaţii tehnice din domeniul I.S.C.I.R.

 1. Întocmirea şi actualizarea situaţiei centralizatoare cu echipamentele şi instalaţiile din domeniul I.S.C.I.R. - supuse conform actelor normative verificărilor periodice şi supravegherii
 2. Întocmirea documentaţiei necesare pentru obţinerea autorizaţiilor ISCIR şi obţinerea acesteia
 3. Întocmirea documentaţiei şi înregistrarea echipamentelor şi instalaţiilor utilizatorului supuse autorizării ISCIR la inspecţia teritorială de care aparţin şi înregistrarea lor
 4. Întocmirea documentaţiei necesare poentru obţinerea avizului obligatoriu de instalare pentru echipamente şi instalaţii pentru care prescripţiile tehnice solicită acest lucru şi obţinerea lui
 5. Instruirea şi examinarea periodică a personalului de deservire, a echipamentelor şi instalaţiilor supuse reglementării ISCIR
 6. Întocmirea şi afişarea la loc vizibil a instrucţiunilor de exploatarea echipamentelor şi instalaţiilor supuse reglementărilor ISCIR
 7. Acordarea de consultanţă şi asistenţă tehnică privind ISCIR - RSL - RSTVI

Quick Contact

Office
casaluxconstructii@yahoo.com
+40-267313472
+40-267312272
Ganea Ioan
Administrator
+40-758025580
Hugianu Ciprian
External Services
+40-740097899
Ganea Andrei
Design Engineer
+40-744792264

Quick News