LISTA DE SERVICII

 

I. Proiectare instalaţii:

Întocmirea de proiecte pentru toate tipurile de instalaţii de mai jos

 • instalaţii de limitare şi stingere a incendiilor
 • instalaţii de detecţie, alarmare şi alertare în caz de incendiu
 • Instalații de supraveghere video, control acces și antiefracție
 • apă rece
 • apă caldă
 • canalizare
 • ventilaţie
 • încălzire
 • climatizare
 • electrice

Consultanţă şi asistenţă de specialitate

Servicii de verificare si expertizare a proiectelor pentru diferite specialită?i

Intocmirea  documentaţiilor pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiilor privind securitatea la incendiu

II. Proiectare generală

Realizare de relevee pentru construcţii şi instalaţii existente

III.  Alte servicii

 • Întocmire scenariu de risc la incendiu
 • Întocmire dosar de autorizare IGSU
 • Agrementare proiecte existente pentru instalaţii speciale de stingere şi detecţie incendiu
 • Agrementare execuţii în curs sau finalizare instalaţii speciale de stingere şi detecţie incendiu

Contact Rapid

Secretariat

0267313472
0267312272
Ganea Ioan
Administrator
0758.025.580
Hugianu Ciprian
Şef Serviciu Extern
0740.097.899
Ganea Andrei

0744.792.264