LISTA DE SERVICII

 

I. Proiectare instalaţii:

Întocmirea de proiecte pentru toate tipurile de instalaţii de mai jos

 • instalaţii de limitare şi stingere a incendiilor
 • instalaţii de detecţie, alarmare şi alertare în caz de incendiu
 • Instalații de supraveghere video, control acces și antiefracție
 • apă rece
 • apă caldă
 • canalizare
 • ventilaţie
 • încălzire
 • climatizare
 • electrice

Consultanţă şi asistenţă de specialitate

Servicii de verificare si expertizare a proiectelor pentru diferite specialită?i

Intocmirea  documentaţiilor pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiilor privind securitatea la incendiu

II. Proiectare generală

Realizare de relevee pentru construcţii şi instalaţii existente

III.  Alte servicii

 • Întocmire scenariu de risc la incendiu
 • Întocmire dosar de autorizare IGSU
 • Agrementare proiecte existente pentru instalaţii speciale de stingere şi detecţie incendiu
 • Agrementare execuţii în curs sau finalizare instalaţii speciale de stingere şi detecţie incendiu

Contact Rapid

Secretariat

0267313472
0267312272
Ganea Ioan
Administrator
0758.025.580
Hugianu Ciprian
Şef Serviciu Extern
0740.097.899