1. Servicii complete pentru apărarea împotriva incendiilor:  SITUAŢII DE URGENŢĂ - S.U. - Prevenirea şi Stingerea Incendiilor P.S.I.

 • stingătoare dotare, verificare, reparare, încărcare;
 • hidranţi (instalare, verificare, intreţinere);
 • sprinkler-drencer (instalare, verificare, intreţinere);
 • întocmirea tuturor documentelor cerute de actele normative;
 • elaborarea oricăror documentaţii necesare;
 • instruirea personalului;
 • instalaţii de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu ( execuţie, instalare, verificare, intreţinere);
 • lucrări de ignifugare a materialelor combustibile.

 

2. Servicii complete pentru: SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA MUNCII - S.S.M. - Protecţia muncii

 • instruirea personalului;
 • întocmirea tuturor documentelor cerute de actele normative;
 • elaborarea oricăror documentaţii necesare.

 

3. Servicii complete pentru CONSULTANŢĂ DE SPECIALITATE - asistenţă tehnică de specialitate

 • vă răspundem cu promptitudine şi plăcere la toate întrebările legate de organizarea eficientă a compartimentului de Situaţii de Urgenţă,  de Sănătate şi Securitatea Muncii şi ISCIR, în firma dvs.;
 • vă informăm cu privire la toate reglementările legale în vigoare;
 • vă sprijinim competent astfel încât controalele şi inspecţiile pe linie de SU şi SSM să nu vă mai streseze.

 

4. Servicii I.S.C.I.R. - CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI A INSTALAŢIILOR DE RIDICAT

 • verificarea rezistenţei la presiune a recipienţilor;
 • supravegherea lucrărilor la instalaţii sub presiune clasice RSL-IMSP;
 • supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor de ridicat şi aparate consumatoare de combustibil supuse regimului de verificare tehnică- RSTVI;
 • întocmirea documentelor şi documentaţiilor tehnice aferente;
 • instruirea şi examinarea periodică a personalului de deservire, a echipamentelor şi instalaţiilor supuse reglementărilor ISCIR.

 

Servicii de PROIECTARE

 • proiectare a instalaţiilor pentru clădiri de utilitate civilă şi industrială;
 • proiectare inatalaţii speciale de limitare şi stingere a incendiilor;
 • proiectare inatalaţii speciale de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu;
 • proiectare instalații de supraveghere video, control acces și antiefracție;
 • realizare planuri si relevee pentru obiective existente.

Contact Rapid

Secretariat

0267313472
0267312272
Ganea Ioan
Administrator
0758.025.580
Hugianu Ciprian
Şef Serviciu Extern
0740.097.899