0267313472

Avizare - Autorizare  ISU

Avizare - Autorizare ISU

CONSULTANŢĂ DE SPECIALITATE - Securitate la incendiu

Avizele ISU pentru sunt necesare in urmatoarele situatii:

  • Aviz solicitat prin certificate de urbanism.
  • Avizele de securitate la incendiu pentru schimbările de destinaţie şi modernizările la construcţiile şi amenajările existente care, potrivit legii, nu necesită autorizaţii de construire.
  • Avizele de securitate la incendiu pentru amplasarea construcţiilor în interiorul parcelelor şi asigurarea posibilităţilor de acces la drumurile publice
  • În cazul sistemelor, lucrărilor şi reţelelor de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor în localităţi, platforme şi parcuri industriale.
  • În cazul lucrărilor noi, modificărilor şi modernizărilor instalaţiilor de stingere cu apă, detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu la clădiri existente.

Autorizatiile ISU se solicita dupa darea in exploatare a constructiilor si asigurarea cerintelor de Securitate la incendiu.

Cladirile care au nevoie de aviz si autorizare PSI sunt cuprinse in HG nr. 571/2016

Firma noastra se ocupa de intregul proces de avizare.