Proiectare și verificare de proiecte

Cu expertiza noastră în domeniul proiectării și verificării de proiecte, CasaLux Construcții vă ajută să transformați viziunile în realitate. Oferim servicii de proiectare într-o varietate de domenii, de la consultanță în inginerie la arhitectură și design de interior. Echipa noastră de specialiști se asigură că proiectele dvs. respectă cele mai înalte standarde în ceea ce privește rezistența, siguranța la incendiu, eficiența energetică și protecția mediului. Cu CasaLux Construcții, proiectele dvs. devin realitate.

Servicii de proiectare

Cu serviciile noastre de proiectare pentru situații de urgență, vă ajutăm să dezvoltați soluții personalizate și eficiente pentru gestionarea și prevenirea situațiilor critice.

 • Consultanță în domeniul ingineriei;
 • Arhitectură şi design de interior;
 • Rezistență și stabilitate;
 • Proiectare instalații sanitare, limitare şi stingere a incendiilor;
 • Proiectare instalații termice, de ventilare și climatizare, evacuare fum si gaze fierbinți;
 • Proiectare instalaţii electrice;
 • Proiectare rețele voce-date;
 • Proiectare sisteme de securitate la incendii;
 • Proiectare sisteme de automatizări;
 • Proiectare sisteme audio-video.;

Elaborarea documentațiilor se realizează conform H.G. 907/2016.

Servicii de verificare si expertizare a proiectelor pentru diferite specialități.

Intocmirea documentaţiilor pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiilor.

Realizare de relevee pentru construcţii şi instalaţii existente.

Verificare Extinctoare Sfantu Gheorghe

Dr. Betty Wible

Cosmetic Dentist

Instruire personal situatii de urgenta sfantu gheorghe

Verificare de proiecte

Ofertăm servicii de verificare de proiecte pentru situații de urgență și securitate în muncă, asigurându-ne că toate proiectele respectă cele mai riguroase standarde și reglementări, pentru un mediu sigur și protejat.

 • Rezistenţă mecanică şi stabilitate;
 • Securitate la incendiu;
 • Igienă,sănătate şi mediu înconjurător;
 • Siguranţă şi accesibilitate în exploatare;
 • Protecţie împotriva zgomotului;
 • Economie de energie şi izolare termică;
 • Utilizare sustenabilă a resurselor naturale;

Societatea noastră asigură verificarea de proiecte pentru clădiri civile, industriale şi agricole pentru următoarele exigenţe esenţiale:

 • siguranţa în exploatare: B1;
 • securitatea la incendiu pentru construcţii şi instalaţii: Cc, Ci;
 • ugienă, sănătate şi protecţia mediului: D;
 • economia de energie: E;
 • izolare fonică: F.

Verificarea proiectelor privind respectarea reglementărilor tehnice referitoare la cerinţele fundamentale aplicabile se efectuează de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi pe domenii/subdomenii şi specialităţi, alţii decât specialiştii elaboratori ai proiectelor.

Verificatorul de proiect atestat nu poate verifica şi ştampila proiectele întocmite de el, proiectele la a căror elaborare a participat sau proiectele pentru care, în calitate de expert tehnic atestat, a elaborat raportul de expertiză tehnică.