0267313472

Protecţia Muncii

Protecţia Muncii

LISTA DE SERVICII PENTRU SSM

I. Consultanţă şi întocmirea de documente privind instruirea personalului:

 1. Elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/ sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă
 2. Verificarea cunoştinţelor şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
 3. Întocmirea documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
 4. Elaborarea  tematicii pentru toate fazele de instruire
 5. Elaborarea programului de instruire , testare a lucrătorilor
 6. Întocmirea instrucţiunilor de lucru pentru utilaje, echipamente, instalaţii
 7. Instruirile se fac cu proiectare video

II. Întocmirea  de documente şi documentaţii :

 1. Evaluarea riscului de accidente şi /sau de înbolnăvire profesională
 2. Elaborarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie
 3. Elaborarea fişei postului
 4. Întocmirea planului de  acţiune în caz de pericol grav şi iminent
 5. Identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru
 6. Întocmirea evidenţei echipamentelor de muncă
 7. Elaborarea regulamentului intern
 8. Întocmirea fişelor tehnice de securitate pentru substanţele toxice şi periculoase
 9. Stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă
 10. Editarea de indicatoare de semnalizare
 11. Întocmirea evidenţei meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţie pentru care este necesară autorizarea exercitării lor
 12. Întocmirea evidenţei posturilor de lucru la care la recomandarea medicului de medicina muncii este necesară:
  • examene medicale suplimentare
  • testarea aptitudinilor periodic
 13. Monitorizarea funcţionării sistemelor şi dispozitivelor de protecţie
 14. Acordarea de consultanţă şi asistenţă de specialitate