0267313472

Servicii ISCIR

Servicii ISCIR

LISTA DE SERVICII  DIN DOMENII SUPUSE REGLEMENTĂRILOR ISCIR

I . Verificarea rezistenței la presiune a recipienților

Verificarea rezistenței la presiune a recipienților cu caracteristicile următoare:

volum - până la 150 litri

presiune - până la 250 BAR

Verificarea rezistenței la presiune a corpurilor stingătoarelor și a buteliilor de gaze propulsoare

II. Verificarea și supravegherea tehnică a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și aparate consumatoare de combustibil clasic, supuse regimului de verificare tehnică (R.S.T.V.I.)

Verificare și supraveghere a cazanelor de abur, apă caldă sau fierbinte și similare

Verificarea și supravegherea  recipientelor care lucrează sub presiune

Verificarea și supravegherea conductelor pentru fluide sub presiune

Verificarea și supravegherea macaralelor, mecanismelor de ridicat, ascensoare, instalații de transport pe cablu, instalații pe plan inclinat

Verificarea și supravegherea sobelor sau a altor aparate de încălzit și/sau gătit, în uz neindustrial, alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos la care producătorul a stabilit obligativitatea verificării periodice

Verificarea și supravegherea arzătoarelor pentru combustibil solid, lichid, sau gazos

Verificarea și supravegherea dispozitivelor de siguranță de la aparatele și echipamentele supuse controlului R.S.T.V.I.

Verificarea și supravegherea aparaturii și instalațiilor de automatizare aferente echipamentelor și instalațiilor supuse controlului R.S.T.V.I.

Identificarea instalațiilor și echipamentelor din domeniul I.S.C.I.R. ale utilizatorului

III. Documente și documentații tehnice din domeniul I.S.C.I.R.

Întocmirea și actualizarea situației centralizatoare cu echipamentele și instalațiile din domeniul I.S.C.I.R. - supuse conform actelor normative verificărilor periodice și supravegherii

Întocmirea documentației necesare pentru obținerea autorizațiilor ISCIR și obținerea acesteia

Întocmirea documentației și înregistrarea echipamentelor și instalațiilor utilizatorului supuse autorizării ISCIR la inspecția teritorială de care aparțin și înregistrarea lor

Întocmirea documentației necesare poentru obținerea avizului obligatoriu de instalare pentru echipamente și instalații pentru care prescripțiile tehnice solicită acest lucru și obținerea lui

Instruirea și examinarea periodică a personalului de deservire, a echipamentelor și instalațiilor supuse reglementării ISCIR

Întocmirea și afișarea la loc vizibil a instrucțiunilor de exploatarea echipamentelor și instalațiilor supuse reglementărilor ISCIR

Acordarea de consultanță și asistență tehnică privind ISCIR - RSL - RSTVI