Servicii pentru situații de urgență

La CasaLux Construcții, suntem dedicați protejării vieților și bunurilor dumneavoastră. Oferim o gamă completă de servicii pentru situații de urgență, asigurându-ne că sunteți pregătiți pentru orice eventualitate. De la dotarea cu mijloace de stingere a incendiilor la instruirea salariaților și întocmirea documentelor necesare, vă stăm alături în asigurarea siguranței locurilor de muncă. Suntem specializați în obținerea avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu, oferindu-vă liniștea că sunteți în conformitate cu toate reglementările în domeniul protecției muncii.

Servicii tehnice

Cu serviciile noastre tehnice, vă ajutăm să vă pregătiți pentru orice situație de urgență și să vă conformați tuturor standardelor și reglementărilor în domeniul protecției muncii.

 • Dotarea cu mijloace de stingere a incendiilor;
 • Verificarea , repararea şi încărcarea stingătoarelor;
 • Verificări ISCIR a recipientelor sub presiune;
 • Execuţie instalare, verificare şi intreţinere pentru sistemele de limitare şi stingere a incendiilor cu apă;
 • Instalarea, verificarea şi intreţinerea instalaţiilor de hidranţi;
 • Instalarea, verificarea şi intreţinerea instalaţiilor de stingere cu apă (sprinkler-drencer);
 • Instalarea, verificarea şi intreţinerea instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu;
 • Lucrări de ignifugare a materialelor combustibile;
Verificare Extinctoare Sfantu Gheorghe

Dr. Betty Wible

Cosmetic Dentist

Instruire personal situatii de urgenta sfantu gheorghe

Instruirea salariaţilor şi întocmirea documentelor privind instruirea acestora

Asigurăm instruirea salariaților și întocmirea documentelor necesare, promovând un mediu de lucență și siguranță la locul de muncă.

 • Elaborarea instrucţiunilor proprii de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locul de muncă;
 • Întocmirea documentaţiilor pentru organizarea şi desfăşurarea exerciţiilor de evacuare a personalului , a bunurilor materiale şi de stingere a incendiilor;
 • Întocmirea graficului de instruire a personalului;
 • Întocmirea tematicilor şi a temelor pe baza cărora se face instruirea personalului;
 • Întocmirea în scris asupra documentelor care se constată că lipsesc sau sunt incomplete- semestrial;
 • Emiterea dispoziţiei privind organizarea instruirii salariaţilor;

Întocmirea de documente și documentații

Oferim servicii complete de întocmire a documentelor și documentațiilor necesare, asigurând respectarea reglementărilor și normelor în domeniul protecției muncii și securității la incendiu.

 • Emiterea dispoziţiei privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor privind apărarea împotriva incendiilor;
 • Emiterea dispoziţiei privind reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului;
 • Întocmirea listei cu substanţe periculoase, fişele substanţelor, reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul şi depozitarea substanţelor periculoase- existente în societate;
 • Emiterea dispoziţiei de numire a cadrului tehnic cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor;
 • Stabilirea măsurilor speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase;
 • Întocmirea planului de analiză şi acoperire a riscurilor;
 • Întocmirea fişei obiectivului;
 • Întocmirea raportului anual de evaluare a nivelului de apărare împotriva incendiilor;
 • Întocmirea documentelor şi a documentaţiilor pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendiu;
 • Întocmirea registrelor şi a formularelor pentru permisele de lucru cu foc;
 • Întocmirea planurilor de intervenţie;
 • Întocmirea planurilor de evacuare;
 • Întocmirea planurilor de depozitarea;
 • Organizarea intervenţiei pe locul de muncă;
 • Întocmirea planului de măsuri şi acţiuni proprii pentru înlăturarea neregulilor existente şi asigurarea respectării reglementărilor în domeniu;
 • Control tehnic intern de prevenire şi stingere a incendiilor şi intocmirea raportului cu neregulile constatate în urma acestuia;
 • Consultanţă de specialitate;
 • Asistenţă tehnică de specialitate;
Verificare Extinctoare Sfantu Gheorghe

Dr. Betty Wible

Cosmetic Dentist