0267313472

 Servicii de Proiectare

Servicii de Proiectare

LISTA DE SERVICII

  • Printre soluțiile acoperite se numără:
  1. Consultanță în domeniul ingineriei
  2. Arhitectură şi design de interior
  3. Rezistență și stabilitate
  4. Proiectare instalații sanitare, limitare şi stingere a incendiilor
  5. Proiectare instalații termice, de ventilare și climatizare, evacuare fum si gaze fierbinți
  6. Proiectare instalaţii electrice
  7. Proiectare rețele voce-date
  8. Proiectare sisteme de securitate la incendii
  9. Proiectare sisteme de automatizări
  10. Proiectare sisteme audio-video.

Elaborarea documentațiilor se realizează conform H.G. 907/2016.

  • Servicii de verificare si expertizare a proiectelor pentru diferite specialități.
  • Intocmirea  documentaţiilor pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiilor.
  • Realizare de relevee pentru construcţii şi instalaţii existente.