0267313472

 Servicii de Proiectare

Servicii de Proiectare

LISTA DE SERVICII

Printre soluțiile acoperite se numără:

  • Consultanță studii de fezabilitate
  • Arhitectură şi design de interior
  • Rezistență și stabilitate
  • Proiectare instalații sanitare, de limitare şi stingere a incendiilor
  • Proiectare instalații termice, de ventilare și climatizare, evacuare fum si gaze fierbinți
  • Proiectare instalaţii electrice
  • Proiectare rețele voce-date
  • Proiectare sisteme de securitate la incendii
  • Proiectare sisteme de automatizări
  • Proiectare sisteme audio-video

Consultanţă şi asistenţă de specialitate

Servicii de verificare si expertizare a proiectelor pentru diferite specialități

Intocmirea  documentaţiilor pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiilor II. Proiectare generală

Realizare de relevee pentru construcţii şi instalaţii existente