0267313472

 Servicii de Proiectare

Servicii de Proiectare

LISTA DE SERVICII

 • Printre soluțiile acoperite se numără:
 1. Consultanță în domeniul ingineriei
 2. Arhitectură şi design de interior
 3. Rezistență și stabilitate
 4. Proiectare instalații sanitare, limitare şi stingere a incendiilor
 5. Proiectare instalații termice, de ventilare și climatizare, evacuare fum si gaze fierbinți
 6. Proiectare instalaţii electrice
 7. Proiectare rețele voce-date
 8. Proiectare sisteme de securitate la incendii
 9. Proiectare sisteme de automatizări
 10. Proiectare sisteme audio-video.

Elaborarea documentațiilor se realizează conform H.G. 907/2016.

 • Servicii de verificare si expertizare a proiectelor pentru diferite specialități.
 • Intocmirea  documentaţiilor pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiilor.
 • Realizare de relevee pentru construcţii şi instalaţii existente.