0267313472

Situaţii de urgenţă

Situaţii de urgenţă

Lista de servicii pentru Situaţii de Urgenţă

I. SERVICII TEHNICE

 1. Dotarea cu mijloace de stingere a incendiilor
 2. Verificarea , repararea şi încărcarea stingătoarelor
 3. Execuţie instalare, verificare şi intreţinere pentru sist. de limitare şi stingere a incendiilor cu apă
  • Instalarea, verificarea şi intreţinerea instalaţiilor de hidranţi
  • Instalarea, verificarea şi intreţinerea instalaţiilor de stingere cu apă (sprinkler-drencer)
 4. Instalarea, verificarea şi intreţinerea instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu
 5. Lucrări de ignifugare a materialelor combustibile

II. INSTRUIREA SALARIAŢILOR  ŞI ÎNTOCMIREA DOCUMENTELOR PRIVIND INSTRUIREA

 1. Elaborarea instrucţiunilor proprii de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locul de muncă
 2. Întocmirea documentaţiilor pentru organizarea şi desfăşurarea exerciţiilor de evacuare a personalului , a bunurilor materiale şi de stingere a incendiilor
 3. Întocmirea graficului de instruire a personalului
 4. Întocmirea tematicilor şi a temelor pe baza cărora se face instruirea personalului
 5. Întocmirea  în scris asupra documentelor care se constată că lipsesc sau sunt incomplete- semestrial-
 6. Emiterea dispoziţiei privind organizarea instruirii salariaţilor
 7. Instruirile se fac cu proiectare video

III. ÎNTOCMIREA DE DOCUMENTE ŞI DOCUMENTAŢII

 1. Emiterea dispoziţiei privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor privind apărarea împotriva incendiilor
 2. Emiterea dispoziţiei privind reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului
 3. Întocmirea listei cu substanţe periculoase, fişele substanţelor, reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul şi depozitarea substanţelor periculoase- existente în societate
 4. Emiterea dispoziţiei de numire a cadrului tehnic cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor
 5. Stabilirea măsurilor speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase
 6. Întocmirea planului de analiză şi acoperire a riscurilor
 7. Întocmirea fişei obiectivului
 8. Întocmirea raportului anual de evaluare a nivelului de apărare împotriva incendiilor
 9. Întocmirea documentelor şi a documentaţiilor pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendiu
 10. Întocmirea registrelor şi a formularelor pentru permisele de lucru cu foc
 11. Întocmirea planurilor de intervenţie
 12. Întocmirea planurilor de evacuare
 13. Întocmirea planurilor de depozitarea
 14. Organizarea intervenţiei pe locul de muncă
 15. Întocmirea planului de măsuri şi acţiuni proprii pentru înlăturarea neregulilor existente şi asigurarea respectării reglementărilor în domeniu
 16. Control tehnic intern de prevenire şi stingere a incendiilor şi intocmirea raportului cu neregulile constatate în urma acestuia
 17. Consultanţă de specialitate
 18. Asistenţă tehnică de specialitate