0267313472

Verificare de proiecte

Verificare de proiecte

Verificator de proiecte – în conformitate cu Legea 10 privind calitatea în construcţii proiectele tehnice întocmite de ingineri şi arhitecţi se vor supune verificării de calitate din partea unui verificator de proiecte atestat.

Tarife – un preţ orientativ este de: 0,3 euro / mp  / cerinţă fundamentală, dar nu mai puţin de 100 de euro de proiect, excepţie cerinţa fundamentală securitatea la incendiu -0,6 euro / mp . La suprafeţe mari preţurile sunt proporţionale cu timpul alocat şi complexitate şi nu cu suprafaţa.

Verificator de proiecte: cerinţele fundamentale la care se supun spre verificare proiectele sunt:

a) rezistenţă mecanică şi stabilitate;
b) securitate la incendiu;
c) igienă,sănătate şi mediu înconjurător;
 d) siguranţă şi accesibilitate în exploatare;
e) protecţie împotriva zgomotului;
f) economie de energie şi izolare termică;
g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale.
 
Societatea noastra asigură verificarea de proiecte pentru clădiri civile, industriale şi agricole pentru următoarele exigenţe esenţiale:
  • siguranţa în exploatare: B1;
  • securitatea la incendiu pentru construcţii şi instalaţii: Cc, Ci;
  • igienă, sănătate şi protecţia mediului: D;
  • economia de energie: E;
  • izolare fonică: F.
Verificarea proiectelor privind respectarea reglementărilor tehnice referitoare la cerinţele fundamentale aplicabile se efectuează de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi pe domenii/subdomenii şi specialităţi, alţii decât specialiştii elaboratori ai proiectelor. Verificator ul de proiect atestat nu poate verifica şi ştampila proiectele întocmite de el, proiectele la a căror elaborare a participat sau proiectele pentru care, în calitate de expert tehnic atestat, a elaborat raportul de expertiză tehnică.