Bine aţi venit la Casa Lux Construcţii

SERVICII DE PROIECTARE


Întocmirea de proiecte, supravegherea respectării proiectelor pe timpul execuţiei, consultanţă şi asistenţă de specialitate ... mai multe detalii

 • proiectare a instalaţiilor pentru clădiri de utilitate civilă şi industrială;
 • proiectare inatalaţii speciale de limitare şi stingere a incendiilor şi de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu;
 • realizare planuri si relevee pentru obiective existente.

SITUAŢII DE URGENŢĂ


Prevenirea şi Stingerea Incendiilor P.S.I.

Servicii complete pentru apărarea împotriva incendiilor. Instruirea salariaţilor şi întocmirea documentelor privind instruirea, întocmirea de documente şi documentaţii ... mai multe detalii

 

 


 • stingătoare dotare, verificare, reparare, încărcare;
 • hidranţi (instalare, verificare, intreţinere);
 • sprinkler-drencer (instalare, verificare, intreţinere);
 • întocmirea tuturor documentelor cerute de actele normative;
 • elaborarea oricăror documentaţii necesare;
 • instruirea personalului;
 • instalaţii de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu ( execuţie, instalare, verificare, intreţinere);
 • lucrări de ignifugare a materialelor combustibile.

SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA MUNCII


Servicii complete pentru protecţia muncii.

Consultanţă şi întocmirea de documente privind instruirea personalului, întocmirea de documente şi documentaţii ... mai multe detalii

 

 

 

 • instruirea personalului;
 • întocmirea tuturor documentelor cerute de actele normative;
 • elaborarea oricăror documentaţii necesare.

CONSULTANŢĂ DE SPECIALITATE


Asistenţă tehnică de specialitate.

Vă răspundem cu promptitudine şi plăcere la toate întrebările legate de organizarea eficientă a compartimentului de situaţii de urgenţă, de sănătate şi ... mai multe detalii

 • vă răspundem cu promptitudine şi plăcere la toate întrebările legate de organizarea eficientă a compartimentului de Situaţii de Urgenţă, de Sănătate şi Securitatea Muncii şi ISCIR, în firma dvs.;
 • vă informăm cu privire la toate reglementările legale în vigoare;
 • vă sprijinim competent astfel încât controalele şi inspecţiile pe linie de SU şi SSM să nu vă mai streseze.

SERVICII I.S.C.I.R.


Verificarea rezistenţei la presiune a recipienţilor, verificarea şi supravegherea tehnică a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi aparate consumatoare de combustibil clasic ... mai multe detalii

 • verificarea rezistenţei la presiune a recipienţilor;
 • supravegherea lucrărilor la instalaţii sub presiune clasice RSL-IMSP;
 • supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor de ridicat şi aparate consumatoare de combustibil supuse regimului de verificare tehnică- RSTVI;
 • întocmirea documentelor şi documentaţiilor tehnice aferente;
 • instruirea şi examinarea periodică a personalului de deservire, a echipamentelor şi instalaţiilor supuse reglementărilor ISCIR.

Povestea Casei - Design Interior