Protecția muncii

Siguranța la locul de muncă este o prioritate de top, iar CasaLux Construcții este aici pentru a vă ajuta să respectați reglementările și să protejați personalul. Oferim consultanță și întocmirea de documente privind instruirea personalului, elaborând instrucțiuni specifice și planuri de prevenire și protecție. În plus, vă asistăm în evaluarea riscurilor de accidente și îmbolnăvire profesională, asigurându-ne că toate aspectele protecției muncii sunt acoperite. Cu CasaLux Construcții, personalul dvs. va lucra într-un mediu sigur și sănătos.

Consultanţă şi întocmirea de documente privind instruirea personalului:

Cu serviciile noastre de consultanță și întocmire a documentelor privind instruirea personalului, vă ajutăm să asigurați un mediu de lucru sigur și eficient, respectând reglementările și normele în vigoare.

 • Elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/ sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă;
 • Verificarea cunoştinţelor şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • Întocmirea documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire;
 • Elaborarea programului de instruire , testare a lucrătorilor;
 • Întocmirea instrucţiunilor de lucru pentru utilaje, echipamente, instalaţii;
Verificare Extinctoare Sfantu Gheorghe

Dr. Betty Wible

Cosmetic Dentist

Instruire personal situatii de urgenta sfantu gheorghe

Întocmirea de documente şi documentaţii

Oferim servicii de înaltă calitate pentru întocmirea de documente și documentații, asigurându-ne că sunteți în conformitate cu toate cerințele legale și normele de siguranță în domeniul protecției muncii și securității la incendiu.

 • Evaluarea riscului de accidente şi /sau de înbolnăvire profesională;
 • Elaborarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie;
 • Elaborarea fişei postului;
 • Întocmirea planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent;
 • Identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru;
 • Întocmirea evidenţei echipamentelor de muncă;
 • Elaborarea regulamentului intern;
 • Întocmirea fişelor tehnice de securitate pentru substanţele toxice şi periculoase;
 • Stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă;
 • Editarea de indicatoare de semnalizare;
 • Întocmirea evidenţei meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţie pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;
 • Întocmirea evidenţei posturilor de lucru la care la recomandarea medicului de medicina muncii este necesară:;
 • Examene medicale suplimentare;
 • Testarea aptitudinilor periodic;
 • Monitorizarea funcţionării sistemelor şi dispozitivelor de protecţie;
 • Acordarea de consultanţă şi asistenţă de specialitate;